فروش نبات فله ای

پولکی نبات

فروش عمده پولکی نبات بسته بندی فله

  پولکی نبات های عرض شده در این بخش که جزء سوغاتی های پایتخت گز ایران اصفهان بوده است در نوع بسته بندی شده و نوع فله ای بنابر نوع تولیدات صورت گرفته و ارائه شده همراه با نرخ قیمت های مناسب در نوع فروش عمده در سراسر بازار کشور عرضه می نماید. معرفی تولیدات […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید